Thơ là gì?

Thơ là một hình thức nghệ thuật, mà ở đó các nhà thơ đã sử dụng những ngôn từ được chắt lọc và tổ hợp. Sau đó, sắp xếp chúng lại theo một trình tự nào đó. Mà người đọc có thể cảm nhận được những âm thanh, hình ảnh có trong bài thơ.

Xây dựng Hệ thống Quản lý rủi ro hoàn chỉnh

Thơ từ lâu đã được tồn tại trong cuộc sống của mỗi người. Thơ chính là phương tiện để có thể bày tỏ tâm tình và là nơi phát huy trí sáng tạo của mỗi người. 

bigvn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *